Press "Enter" to skip to content

ยังไม่สายเกินไปเพราะหัวเราะที่หลังดังกว่า

กีฬา เกิดขึ้นจากมีคนรวมกันอยู่เยอะ แล้วอยู่ว่างๆ จะทำอะไรดีจะเล่นอะไรดี จะกำหนดกติกาแพ้ชนะยังไง และแน่นอนเพื่อให้เร้าใจ มีเดิมพันติดมือเสมอ
ฟุตบอลอังกฤษ เกิดจากกรรมกรโรงงานช่วงว่างนั่งรอคำสั่งจากลูกค้าก็หันมาคว้าเอา แผ่นหนังมามัดเป็นลูกบอลมาเเย่งเตะเข้าประตูทำไปทำมาชักสนุก เจ้าของโรงงานเอาด้วพาไปเตะแข่งกับโรงงานอื่กลายเป็นลีคกรรมกพาลูกเมียและเพื่อนร่วมงานมาเข้าชมฟรีในที่สุด ก็มีคนหัวใส คิดว่าน่าเก็บเงินเข้าชม
และเอารายได้มาแบ่งคนเล่นแต่ละฝั่งถ้าเก่ากว่าฟุตบอล ก็เป็นรักบี้ นิยมเล่นทุกที่แต่กีฬานี้ มีอันตรายจากการกระแทก หัวแตก แขนขาหัก