Press "Enter" to skip to content

คุณลุงเยสาวคราวลูก

เรื่องจริงมันเกิดขึ้นแล้วอยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวเล็กๆหลังบ้านมีสระน้ำบ้านมีรั้วรอบขอบชิดเราอยู่กัน 4 คนพ่อแม่ลูกตามอัตภาพสามีรับราชการจะเป็นแม่บ้านดูแลบ้านสามีเป็นคนชอบดื่มมากๆดื่มทุกวันการบ้านทำบ้างไม่ทำบ้างตามีหน้าที่จัดเตรียมงานให้สามีทุกวันแต่ก็ดีที่เขาไม่ออกไปดื่มนอกบ้านวันหนึ่งพี่โต้งเพื่อนสามีซึ่งทำธุรกิจอยู่ทางภาคเหนือลงมาเยี่ยมพี่ต้องเป็นคนสูงประมาณ 175 cm ได้หน้าตาหล่อมากๆเป็นคน