Press "Enter" to skip to content

ได้เวลาขับเคลื่อนมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์เครื่องแรงบิดมันส์สนั่น


ได้เวลาขับเคลื่อนมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์เครื่องแรงบิดมันส์สนั่น บนพื้นผิวน้ำแข็งจากฤดูกาลหิมะตก ฝ่าฟันความยากความหินของพื้นที่ราบและเนินเขา ด้วยมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์ตัวเก่ง พุ้งทะยานออกตัวแรงฝ่าวิบากท้าทายความเหน็บหนาวด้วยไอความร้อนจากตัวเครื่องที่สูบฉีด